SEAREFICO TIẾP TỤC TRÚNG THẦU GÓI THẦU BUNGALOW & LILY CAFÉ THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO KHU DU LỊCH SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

Được sự tín nhiệm của Chủ Đầu tư – Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu, trong quá trình triển khai gói thầu “HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, HỆ THỐNG CÁC HỒ BƠI, HỒ NGÂM KHOÁNG, HỒ TRỊ LIỆU” Giai đoạn 1: Zone A – Khu Guest House, Zone B – Khu Service station.

SEAREFICO tiếp tục trúng thầu Giai đoạn 2 – Khu Bungalow & Lily Café

Dự án tọa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đây là Dự án có hồ tắm ONSEN đầu tiên ở Việt Nam, sử dụng 100% công nghệ và thiết bị nhập khẩu, có yêu cầu kỹ thuật rất cao, đồng thời việc thi công cũng được yêu cầu đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường rừng tự nhiên.