Trúng thầu thi công dự án

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc SEAREFICO trúng thầu thi công các dự án với tổng giá trị hợp đồng gần 750 tỷ đồng.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm