Trúng thầu thi công dự án

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo trúng thầu thi công các dự án với tổng giá trị hợp đồng gần 550 tỷ đồng.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.