Thông báo trúng thầu thi công dự án

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về việc trúng thầu thi công dự án với tổng giá trị hợp đồng gần 253 tỷ đồng.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm