Thông báo thay đổi số điện thoại và số Fax

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến quý cổ đông thông báo thay đổi số điện thoại và số fax.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm