THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 18

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin đến Quý Cổ đông về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.