Thành lập CTCP Bất động sản SEAREAL

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản SEAREAL.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.