Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý cổ đông Nghị Quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018 bằng tiền mặt.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm