SEAREFICO -Tổng thầu EPC khởi công Dự án Kho lạnh tự động – Nhà máy sữa Tiên Sơn

Ngày 01/04/2018 vừa qua, SEAREFICO đã tiến hành lễ khởi công xây dựng Kho lạnh Tự động – Nhà máy sữa Tiên Sơn và Xí nghiệp Kho vận Hà Nội trên quy mô diện tích 2.300m2, đóng tại KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nối thắng lợi của Dự án Kho lạnh Tự động – Nhà máy Sữa Sài Gòn, một lần nữa SEAREFICO đã được Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tin tưởng trao thầu Dự án Kho lạnh Tự động – Nhà máy sữa Tiên Sơn với vai trò tổng thầu EPC. Việc này khẳng định khả năng thực hiện tổng thầu kết hợp kỹ thuật công nghệ của SEAREFICO đáp ứng được những yêu cầu quản lý theo chuẩn quốc tế ISO 14000; HACCP; FSSE 22000.