SEAREFICO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Sau thời gian tạm hoãn do Covid-19, giờ đây, trong không khí thiết lập trạng thái bình thường mới đầy hứng khởi, ngày 19/06/2029 tại TT Hội nghị White Palace, SEAREFICO hân hoan tổ chức Đại hội Cổ đông nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019 và định hướng chiến lược năm 2020.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã tổng kết và báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty trong năm tài chính 2019 vừa qua. Theo đó, doanh số ký hợp đồng đạt 2.412,4 tỷ, vượt kế hoạch đề ra và là giá trị doanh số ký hợp đồng cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ tiêu về doanh thu thực hiện, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

(Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội)

Năm 2019, SEAREFICO tiếp tục được vinh danh trong các giải thưởng lớn:
– Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc nhất Việt Nam
– Top 5 Nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam
– Top 5 Báo cáo thường niên tốt nhất.

(Bà Nguyễn Thị Thanh Hường – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành)

Năm 2020 này sẽ là một năm đầy thách thức, đặc biệt do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy vậy, với nội lực sẵn có, SEAREFICO lạc quan đặt kỳ vọng đạt doanh số 2.000 tỷ đồng, doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh mẽ vào Quý 3 và Quý 4.

Đại hội cũng nhất trí biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HD9QT đối với ông Koji Sakate và bầu cử bổ sung ông Lê Quang Phúc trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

(Ông Lê Quang Phúc trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023)

Tình hinh kinh tế xã hội còn nhiều thách thức nhưng SEAREFICO quyết tâm can trường vượt qua. SEAREFICO sẽ tiếp tục bước chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình Holding với những ngành nghề đầy hứa hẹn, hoàn thiện chuỗi cung ứng One stop solution, xây dựng hệ sinh thái đa ngành nghề với tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu về khoa học và công nghệ.