SEAREFICO NHẬN GIẢI THƯỞNG VNR500 & TOP 50 DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT VIỆT NAM 2018

Ngày 16/01/2019, Đại diện Lãnh đạo SEAREFICO đã nhận giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam – Top 50 Vietnam The Best 2018, đánh dấu 03 năm liên tiếp SEAREFICO đạt giải thưởng danh dự này.

Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) được thực hiện theo mô hình của Fortune 500, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report đối với các doanh nghiệp theo 03 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, (2) Uy tín trên truyền thông, (3) Nhận định từ các chuyên gia về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và mức độ ảnh hưởng đến sự biến động của chỉ số VN-Index.

Kết quả này không chỉ phản ánh sự phát triển chất lượng từ dịch vụ sản phẩm mà còn cả cơ cấu quản lý, lãnh đạo của BGĐ Công ty.

SEAREFICO chân thành cảm ơn các Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, đơn vị tư vấn QLDA đã đồng hành cùng SEAREFICO và sự cố gắng của toàn thể anh em CBCNV.

Bên dưới là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám Đốc SEAREFICO (hàng trước vị trị giữa) đại diện nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp

Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2018