SEAREFICO NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 5 NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN UY TÍN 2018

Ngày 18/04/2018, Đại diện lãnh đạo SEAREFICO đã nhận giải thưởng Top 5 Nhà thầu cơ điện uy tín diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, TP. Hà Nội.

Anh Nguyễn Quốc Cường - Phó Tổng Giám đốc Searefico nhận giải thưởng Top 5 nhà thầu cơ điện uy tín 2018

Giải thưởng này do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vienam Report) công bố dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan, được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành.