Giao dịch cổ phiếu của bà Hà Hạnh Hoa - vợ ông Phạm Ngọc Sơn

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Hà Hạnh Hoa – Vợ Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo.