Công văn 016 về Giải trình biến động BCTC Hợp nhất Quý 4.2016

Searefico kính gửi Quý cổ đông Công văn Giải trình biến động BCTC hợp nhất Quý 4.2016 theo văn bản đính kèm:2017_cv-016-ve-giai-trinh-bien-dong-bctc-hop-nhat-quy-4-2016

Trân trọng.