CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO (SEAREFICO E&C) HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

Được thành lập ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Xây Dựng SEAREFICO (SEAREFICO E&C) là mảnh ghép chủ chốt, kế thừa hoạt động kinh doanh cốt lõi mảng Cơ Điện công trình từ Công ty mẹ SEAREFICO HOLDINGS. SEAREFICO E&C hướng đến tầm nhìn, sứ mệnh trở thành tổng thầu EPC chuyên thiết kế, cung cấp, thi công và bảo hành bảo trì các hạng mục cơ điện lạnh, xây dựng, các dây chuyền tự động hóa, nhà kho thông minh, hệ thống công nghệ; thực hiện các công trình và cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng cho các dự án công nghiệp và dân dụng.

Sáng  26/03/2020, Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (Searefico E&C) đã tổ chức họp Đại hội Cổ đông lần đầu tiên. Chương trình Đại hội bao gồm trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế Đại hội, lấy ý kiến thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; đồng thời thông qua các các tờ trình. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Danh sách trúng cử như sau:

  • Hội đồng Quản trị:

–             Ông Lê Tấn Phước – Chủ tịch

–             Bà Nguyễn Thị Thanh Hường – Thành viên

–             Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên

–             Ông Nguyễn Đức Thắng  – Thành viên

–             Ông Shinji Miyazaki – Thành viên

  • Ban điều hành:

–             Ông Trần Đình Mười – Tổng Giám đốc

–             Ông Phan Đình Vinh –  Phó Tổng Giám đốc

–             Ông Nguyễn Khoa Đăng – Phó Tổng Giám đốc

–             Ông Vương Trần Quốc Thanh – Kế toán trưởng

  • Ban kiểm soát:

–             Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng ban

–             Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên

–             Bà Trần Hồng Ngọc – Thành viên

Về kế hoạch năm 2020, Công ty đề ra chỉ tiêu  1400 tỷ đồng về doanh số ký hợp đồng và 1000 tỷ đồng về doanh số thực hiện. Ngoài ra, SEAREFICO E&C cũng đề ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 đạt 36 tỷ đồng.

Giữa bối cảnh Covid-19, đại hội đã được tổ chức áp dụng công nghệ 4.0 thông qua ứng dụng phần mềm ứng dụng Microsoft Teams theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp nhưng vẫn đảm bảo sự tập trung và hiệu quả. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự nhất trí cao và ủng hộ của Cổ đông với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và minh bạch.

Nhiệm kỳ 2020-2024 sắp tới hứa hẹn nhiều cơ hội và cả thách thức nhưng với tiềm lực sẵn có, tin rằng SEAREFICO E&C sẽ có những bước đi chắc chắn, mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trong tương lai.