Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty, cụ thể:

Thời gian: 8h00 ngày 20/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace –  194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.