SEAREFICO - Top 5 Nhà Thầu cơ điện uy tín năm 2018

Ngày 15/3/2018 vừa qua, SEAREFICO vinh hạnh nằm trong Top 5 Nhà thầu M&E uy tín năm 2018 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố.
 
Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…); Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng. Bên cạnh đó, khảo sát chuyên gia, khách hàng, doanh nghiệp cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành. 
 
Hình 1: Danh sách Top 5 Nhà thầu Cơ điện uy tín năm 2018 – Top 5 Most Reputable M&E Contractors 2018
 
Lễ công bố chính thức được tổ chức vào ngày 18/04/2018 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, TP. Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ tổ chức Tọa đàm Bất Động sản trong khuôn khổ Lễ công bố.