SEAREFICO tích cực tìm giải pháp thu hồi công nợ DESCON

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) nhận được thông tin về việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp (DESCON) theo đơn kiện của một nhà cung cấp là Siam City Cement Ltd. DESCON là Nhà thầu chính tại các dự án mà SEAREFICO đang có hợp đồng thi công với vai trò là Nhà thầu phụ.

Chúng tôi đã khẩn trương gởi thông báo các khoản nợ của DESCON đến Tòa án và đồng thời công bố thông tin kịp thời đến Cổ đông thông qua Sở Giao Dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc Toà án mở thủ tục phá sản đối với DESCON là để bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ và thực tế chưa ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc chậm thanh toán của DESCON đã kéo dài khá lâu và một số khoản nợ đã được trích dự phòng từ những năm trước.

Chúng tôi đang nỗ lực, tích cực làm việc với một số bên liên quan để tìm ra phương án thu hồi nợ tối ưu, giảm thiểu rủi ro cho Công ty, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông.

Chúng tôi chủ trương minh bạch thông tin để Quý Cổ đông hiểu và an tâm.

Quý Cổ đông vui lòng xem Công văn công bố thông tin theo file đính kèm.