Searefico tăng cường phòng chống COVID-19 trên toàn group

Trước tình hình COVID-19 tái bùng phát, Searefico Group đã kích hoạt chế độ phòng chống COVID-19 áp dụng cho toàn group, áp dụng thông điệp 5K của Bộ Y tế, quán triệt tinh thần chung tay góp phần đẩy lùi COVID-19 của Chính phủ. Theo đó, người lao động làm việc từ công ty mẹ, công ty con, và nhà thầu phải tuân thủ theo Quyết định số 066/QĐ/KNL/20 của Công ty về “Quy định hướng dẫn phòng ngừa và chống lây lan dịch bệnh COVID-19”. 

Khách và cán bộ công nhân viên khi đến văn phòng hoặc dự án sẽ phải thực hiện đúng và đủ các các quy định sau: 

  • Khai báo y tế khi ra vào văn phòng và dự án thông qua biểu mẫu tại văn phòng và dự án. Thông tin khai báo sẽ được cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn dịch tễ. 
  • Kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang đối người ra vào văn phòng và dự án. Lễ tân tại các khu vực có trách nhiệm kiểm tra thân nhiệt và từ chối cho vào đối với các trường hợp có thân nhiệt cao hoặc không có khẩu trang. Bên cạnh đó, Công ty cũng áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang tại các buổi họp và nơi đông người đối với toàn thể CBCNV. 
  • Thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn với các bình dung dịch, máy sát khuẩn tự động. Đối với giấy tờ do các đơn vị bên ngoài đem tới sẽ được khử khuẩn với máy khử khuẩn tài liệu của Searefico. 

Ngoài ra, để đảm bảo vệ sinh dịch tễ, toàn bộ CBCNV đều phải đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc từ văn phòng cho tới dự án, qua đó ngăn ngừa nguy cơ phát sinh mầm bệnh. Các công ty con và dự án cũng chuẩn bị các kịch bản phòng chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ; Chỉ huy tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗgiữ cho công việc luôn được trôi chảy, đúng tiến độ, nhưng vẫn giữ an toàn cho CBCNV và các đối tác. 

Tại Công ty, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các thông báo về tình hình COVID-19 và các ấn phẩm về phòng dịch cũng được thường xuyên cập nhật, từ đó giúp nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV, hướng tới đẩy lùi đại dịch COVID-19.