Ra mắt dự án tái tạo tổ chức “Searefico Reinvention Project” (SRP)

Nếu có điều Searefier không thể bỏ qua trong tháng 6, chính là thông tin về chương trình vinh danh và khen thưởng không hạn chế về số lượng các ý kiến, sáng kiến, giải pháp hữu ích có tính ứng dụng của CB CNV, áp dụng cho toàn Searefico Group và các Công ty con từ 1/6 đến hết ngày 31/08/2021.

Dự án SRP nằm trong chuỗi hành động chuyển hóa nội lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển và tái tạo tổ chức trong và sau đại dịch. Thành phần tham dự là cá nhân hoặc đại diện của bộ phận có ý kiến hoặc sáng kiến, không phân biệt vị trí hay cấp bậc, chủ động gửi các ý kiến và sáng kiến đề xuất ngắn gọn và đơn giản qua email. Dự án đang được hưởng ứng nồng nhiệt từ CB CNV Searefico Group ngay từ khi khởi động,

  • Đối với ý tưởng, sáng kiến tùy theo phạm vi ảnh hưởng đến một hay nhiều quá trình, toàn hệ thống hay hoạt động của đơn vị, Thư ký Ban SRP hỗ trợ đơn vị, CBCNV hướng dẫn triển khai, áp dụng trước, nếu hiệu quả sẽ được phổ biến và áp dụng rộng rãi.
  • Kế hoạch hành động: CEO của các đơn vị tự xây dựng và thực thi ngay theo hướng dẫn chung của Trưởng Ban, không cần sự phê duyệt của HĐQT, chỉ cần báo cáo sẽ làm gì và làm ngay trên tinh thần Nói-Và-Làm (Walk-The-Talk).
  • Đối với Hệ thống quản lý: Làm trước, văn bản hoá sau. Đủ điều kiện là ban hành ngay tài liệu mới thay thế cho các quy trình, quy định cũ. Tinh thần 4T. Linh hoạt thích nghi. Điều chỉnh liên tục.

Dự án tập trung đề cao xóa bỏ tầng nấc trung gian về phạm vi chức năng trong tổ chức nhằm cộng hưởng tối ưu nguồn lực, linh hoạt ứng biến, cải tiến sáng tạo của tập thể đội ngũ Searefico, thay đổi từ gốc rễ “phần cứng”, tạo ra cách giải quyết mới mà không bị gò bó và phụ thuộc vào những cái đã có, trở thành những sáng kiến mang tính thực tiễn.

  • Nếu hạng mục cần thay đổi là tài liệu hệ thống và tài liệu do HĐQT các công ty ban hành, CEO của đơn vị thành viên trực tiếp sẽ gửi cho Trưởng Ban và Thư ký Ban và tất cả các thành viên khác của Ban dự án.
  • Nếu là tài liệu hoạt động, người tham dự sẽ gửi đến CEO và ngoài ra, gửi tới Trưởng ban và Thư ký Ban hoặc các cá nhân liên quan, người phụ trách tại đơn vị mình.

Một điểm cộng của trọng tâm dự án chính là khi nhận email, trong vòng chậm nhất 2 ngày làm việc, người nhận hoặc Thư ký Ban cần có hành động phản hồi, góp ý. Quá thời hạn này, người gửi sẽ tiến hành, xem như không ai phản đối hoặc có ý kiến khác. Điều này giúp gỡ bỏ các bước không cần thiết, khai phóng năng lượng cho CBCNV Searefico Group tập trung vào các công việc mang lại giá trị cao.

Có Ý Tưởng Là Có Thưởng

  • Thưởng cho 10 ý tưởng sớm nhất gửi đến Ban dự án: 1/6 – 30/6
  • Thưởng cho các ý tưởng khả thi và áp dụng được ngay
  • Thưởng cho các đơn vị có số ý tưởng khả thi được áp dụng nhiều nhất
  • Thưởng đặc biệt cho cá nhân & tập thể sau 3 tháng áp dụng dự án

Searefiers, còn chần chờ gì nữa mà không gửi ngay sáng kiến mới mà bạn ấp ủ về email của Trưởng đơn vị, CEO của Công ty của bạn nào hoặc link đăng ký tại http://bit.ly/SRF_SRP