Bình thường mới đòi hỏi Năng lực mới

Làm thế nào để thuyền không chòng chành và căng buồm vượt bão?
 
Mỗi biến cố đều đang ngầm gửi đến chúng ta một thông điệp – thang đo cho khả năng bình tĩnh, sức mạnh kết nối và sức bật tinh thần. Từ việc tối đa hóa, gia tăng khả năng tự quản của người Searefico trước phương thức làm việc từ xa, đến phát huy tinh thần nhà lãnh đạo không chức danh giữa thời điểm tiến thoái lưỡng nan, thích ứng tích cực với nghịch cảnh. BÌNH THƯỜNG MỚI đòi hỏi NĂNG LỰC MỚI.
 
CON NGƯỜI LÀ THEN CHỐT trở thành thông điệp trọng tâm, tôn chỉ hàng đầu trong hành động mà Anh Lê Tấn Phước, Chủ tịch HĐQT Searefico muốn gửi gắm đến toàn thể Searefiers.