Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 4.2016

Searefico công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 4.2016. Kính mời Quý cổ đông vui lòng xem link đính kèm:srf_bctc-rieng-me-quy-4-2016

Trân trọng.