Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Sao Phương Nam

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn – CTCP Sao Phương Nam.

Chi tiết xem file đính kèm