Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm