Công văn giải trình biến động số liệu BCTC hợp nhất Quý 3/2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công văn giải trình biến động số liệu BCTC hợp nhất Quý 3/2017 so với Quý 3/2016.

Vui lòng xem file đính kèm