Công bố thông tin thay đổi người nội bộ

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công bố thông tin thay đổi người nội bộ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm