CBTT ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen chi tra tam ung co tuc dot 1/2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm