CÔNG NGHỆ

bim-intro

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIM

3D BIM (Shop Drawing – Clash Detection/Coordination)

Bản vẽ thi công được phối hợp, xử lý hết các xung đột và chạm trước khi đem ra thi công. Việc này giúp tránh lãng phí vật tư và nhân công do phải sửa và làm lại, ảnh hưởng đến tiến độ của Chủ đầu tư đưa ra và ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống. Ngoài ra với mô hình phối hợp 3D giúp cho Tư vấn chủ đầu tư dễ dàng trong khâu duyệt bản vẽ.

Ngoài việc phối hợp trên Revit còn sử dụng thêm một phần mềm BIM đó là Naviswork giúp cho người đi kiểm tra phát hiện các xung đột và xem xét yếu tố thẩm mỹ trên mô hình ảo một cách trực quan. 

4D BIM

Mô phỏng tiến độ dự án để quản lý tiến độ thi công. Việc này giúp Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng thi công thực trên công trường so với khối lượng hiện trên mô hình tương ứng với thời gian thi công để đánh giá tình hình thi công đang chậm hay vượt tiến độ. Phần mềm Naviswork lấy mô hình 3D từ Revit và Import bảng tiến độ thi công từ phần mềm Microsoft Project hoặc Primavera chạy mô phỏng tiến độ dự án.

5D BIM

Mô phỏng tiền dự án theo tiến độ thi công để quản lý khối lượng, chi phí. Việc này giúp Chủ đầu tư dễ dàng kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thi công. Và tương ứng với thời gian thi công là khối lượng phải hoàn thành và chi phí cần để thực hiện nên giúp Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu và Nhà thầu chính thanh toán cho Nhà thầu phụ trở nên công bằng và minh bạch. Vẽ mô hình 3D đến đâu ra khối lượng đến đó