Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC)

Lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thuỷ lợi, đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng, lắp đặt điện nước, trang trí nội thất, xử lý nền móng công trình.

Địa chỉ: Lô 9 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: +84 234 382 1510 - Fax: +84 234 382 5152 
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website: www.xaylaphue.com.vn
Vốn điều lệ: 152.460.000.000 VND
Tỷ lệ góp vốn: 36%