QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)

Mô tả công việc:

 • Thiết lập sơ đồ tổ chức, MTCV, phân công nhiệm vụ theo SĐTC
 • Quản lý tiến độ bản vẽ thi công (Shop Drawing) và cung cấp vật tư
 • Tổng hợp khối lượng của các giám sát, ma trận khối lượng
 • Thực hiện các dự trù vật tư, thiết bị phục vụ cho dự án
 • Kiểm tra, giám sát theo dõi sử dụng vật tư, nhân lực hiệu quả
 • Thực hiện công việc với các nhà thầu, chủ đầu tư liên quan về các vấn đề kỹ thuật, biện pháp thi công trong dự án
 • Triển khai thi công theo tiến độ đã được phê duyệt
 • Theo dõi, kiểm tra quá trình thi công lắp đặt đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, qui trình lắp đặt
 • Nghiệm thu khối lượng lắp đặt với tư vấn và chủ đầu tư
 • Kiểm tra vật tư, thiết bị nhập vào dự án, thanh toán hàng tháng với chủ đầu tư
 • Lập kế hoạch tài chính cho từng giai đoạn, hoặc cả dự án
 • Kiểm soát Prelim của dự án
 • Thực hiện các công tác khác

Yêu cầu về công việc:

* Yêu cầu về năng lực:

 • TN Đại học (chuyên ngành: Điện, Nhiệt, Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính)
 • 06 (sáu) năm kinh nghiệm giám sát thi công (trong lĩnh vực M&E, xây dựng).
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh
 • Sử dụng thành thạo Word, Exel, M.Project, AutoCad, Revit
 • Có kiến thức chuyên môn tốt, am hiểu về kỹ thuật, công việc xây dựng, thiết kế, thi công, vật liệu

* Yêu cầu về kỹ năng:

 • Có kỹ năng về quản lý công việc, giao tiếp
 • Đàm phán, đào tạo và phát triển nhân viên

* Yêu cầu về tính cách, thái độ:

 • Nhiệt huyết, có trách nhiệm

Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh.