Thông tin thay đổi người nội bộ

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông thông tin về thay đổi người nội bộ của Công ty. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm