Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng – Bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn.

Vui lòng xem file đính kèm