Quyết định góp vốn thành lập Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu nhẹ

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định góp vốn thành lập Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu nhẹ.

Vui lòng xem file đính kèm.