Panel

Panel cách nhiệt

Panel cách nhiệt

Chúng tôi không chỉ cấp panel cách nhiệt, mà cung cấp giải pháp tổng thể cho kho trữ lạnh bao gồm Kho, hệ thống lạnh, kệ cố định, kệ di động, cửa các loại, sàn nâng hạ vào ra hàng…