Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm TC 2016

Kính gửi Quý cổ đông,

Mời Quý cổ đông theo dõi Nghị quyết ĐH Cổ đông năm tài chính 2016 theo tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Xem tài liệu: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm TC 2016