Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17.

Vui lòng xem file đính kèm.