CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN

Địa chỉ: 25 – 27 Đường Trung Tâm, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: +84 28 3754 5678
Email: info@greenpan.com.vn
Website: www.greenpan.com.vn