TRƯỞNG BP DỰ TOÁN – ĐẤU THẦU

Centec Tower
Ngày hết hạn: 30/06/2017

Số lượng: 01

Nhiệm vụ chính:

 • Quản lý và điều hành hoạt động phòng Kinh doanh
 • Lập kế hoạch hoạt động của phòng Kinh doanh, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên đối với công tác tháng, công tác tuần
 • Tổ chức, điều phối và thực hiện công tác đấu thầu, nộp thầu đúng kế hoạch
 • Lập kế hoạch, chiến lược để thực hiện mục tiêu doanh số ký hợp đồng được giao
 • Tổ chức thu thập, phân tích đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị đấu thầu dự án
 • Tạo dựng các mối quan hệ khách hàng, xây dựng mạng lưới khách hàng, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng
 • PR dịch vụ lắp đặt cơ điện công trình của Công ty
 • Liên hệ nhà cung cấp (NCC) để chào giá cho các vật tư thiết bị
 • Xây dựng ngân sách thi công giao cho BQL dự án khi triển khai thi công
 • Tham gia xây dựng các hệ thống quản lý, phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác tạo ra một bộ máy quản lý chặt chẽ và hiệu quả
 • Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Phòng kinh doanh
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên

Yêu cầu:

Yêu cầu về năng lực:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện, Nhiệt lạnh
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point và các phần mềm dự toán
 • Có kiến thức chuyên ngành Cơ khí, Điện, Nhiệt hoặc các ngành phù hợp với ngành Cơ điện công trình
 • Trình độ Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết): Lưu loát

Yêu cầu về kỹ năng:

 • Thu thập, tổng hợp và kiểm soát thông tin
 • Điều phối công việc
 • Giải quyết tình huống
 • Tạo dựng mối quan hệ
 • Đàm phán, thương lượng
 • Chịu áp lực cao

Yêu cầu về tính cách, thái độ:

 • Năng động, vui vẻ, hoà đồng, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc, quy định, chính sách của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh