CÁC NGÀNH NGHỀ

THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG

Ngày hết hạn:

Mô tả chi tiết công việc

* Mô tả công việc:

−          Sắp xếp tài liệu hồ sơ đang lưu tại dự án theo quy định.

−          Phân loại tài liệu, hồ sơ để dễ truy xuất khi sử dụng hoặc loại bỏ những tài liệu, hồ sơ lỗi thời.

−          Giao nhận hồ sơ, tài liệu từ Công ty và Chủ đầu tư, Tư vấn, NTP.

−          Quản lý các trang thiết bị văn phòng thuộc Ban QLDA: máy tính, máy lạnh, bàn ghế.

−          Thực hiện các báo cáo ngày gởi CĐT, TV soạn thảo các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực Ban QLDA.

−          Ghi chép nội dung các cuộc họp của Ban QLDA.

−          Chấm công cán bộ, nhân viên công trình và thực hiện những công việc liên quan đến tiền lương, thành toán…

−          Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

−          Báo cáo công việc theo quy định.

* Quyền hạn

−          Yêu cầu các cá nhận, đợn vị cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dự án.

−          Yêu cầu cấp trên hỗ trợ để hoàn thành tốt dự án.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu công việc:

– Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

– Trình độ học vấn: Tiếng Anh bằng B

– Trình độ tin học: sử dụng thành thạo Word, Excel, M.Project